HG nr. 10 din 2016
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Art.4
(1)Transparenţa  veniturilor  şi  cheltuielilor  pentru  activitatea  partidelor  politice  şi campaniile electorale se realizează prin publicarea pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, a declaraţiilor şi rapoartelor prevăzute de lege.
(2)  Autoritatea  Electorală  Permanentă  asigură  publicarea pe  site-ul  propriu  a  valorilor  absolute ale limitelor prevăzute de lege pentru donaţii, împrumuturi şi cotizaţi
(3)  Orice  persoană  are  dreptul  să  obţină  de  la  Autoritatea  Electorală  Permanentă,  în condiţiile  Legii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces la  informaţiile  de  interes  public,  cu modificările şi completările ulterioare, informaţii privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice,  alianţelor  politice,  alianţelor  electorale,  organizaţiilor  cetăţenilor  aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor indepenti.

 

Completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Art.10
(6) Autorităţile şi instituţiile publice pentru care, prin lege specială, se prevede obligaţia elaborării şi prezentării unui raport privind activitatea proprie vor elabora doar raportul prevăzut de legea specială.

 

Cei ce doresc sa cunoasca situatia financiara a partidului "Democratie Directa Romania" o pot face conform prevederilor legislatiei in vigoare, adesandu-se AEP sau verificand pe site-ul AEP, sau clik pe linkul de mai jos

http://www.roaep.ro/finantare/wp-content/uploads/2016/06/PARTIDUL-DEMOCRA--IE-DIRECT---ROM--NIA.pdf