Despre „drepturi și libertăți” ale cetățenilor într un stat

O societate ar putea să stabilească, subiectiv, niște drepturi și libertăți absolute, pe care le consideră „drepturi naturale”, în baza apărării cărora se constituie de fapt o societate.

Aceste drepturi se înscriu în Constituție, în „legea” principală a unui stat și constituie baza în care se elaborează toate celelalte legi.

Aceste „drepturi naturale”, nu ar trebui îngrădite deloc, ci asigurate și garantate, pentru că ele sunt în orice împrejurare și se consideră că nu pot afecta drepturile celorlalți.

Doar aceste drepturi ar trebui înscrise în mod special într o Constituție.
Celelalte, sunt de facto daca nu sunt interzise în mod special și ar fi suficient să se menționeze că :
– Cetățenii beneficiază de toate drepturile și libertățile atâta vreme cât nu afectează drepturile și libertățile celorlalți (ceea ce se încearcă de fapt prin Art.26 si Art. 53 din Constituție, pe care le aveți la sfârșitul articolului)

Care ar fi câteva din aceste „drepturi naturale” ?

De exemplu : „dreptul la viață”, „dreptul la un trai decent”

Astfel, indiferent ce ai face, și dacă ai fi un criminal înrăit, în prezent îți este asigurat dreptul la viață, neexistând pedeapsa cu moartea

ARTICOLUL 22
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

ARTICOLUL 47
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.

Dreptul la un trai decent, este un drept încălcat din moment ce o persoana care nu beneficiază de un trai decent (care din pacate nu este definit), este pedepsită atunci când are un trai „indecent” și actionează pentru a își caștiga acest drept, la un trai decent.

Vă dați seama că a spune că ai dreptul la un „trai decent” este o aberație dacă el nu este fundamental și garantat ?
Este ca și când mi ar spune că, dacă trăiesc decent nu sunt pedepsit.
Se poate o aberație mai mare ?
Să ți se spună că dacă nu mori de foame nu ești pedepsit ?

In continuare înca 2 articole din Constituție, pentru cine vrea să dezbată ce se poate înțelege din ele.

ART.26
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Problema este că „bunele moravuri” nu sunt explicate în Constituție, ele sunt determinate prin lege, astfel încât, mai toate drepturile și libertățile prevăzute în Constituție se pot nărui oricând printr o simplă lege.

Vezi aici despre „bunele moravuri”

ARTICOLUL 53
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Aveți și Constituția aici, dacă nu ați apucat să o citiți încă :

Comentarii

Acest articol a fost publicat în Diverse și etichetat cu , . Salvează legătura permanentă.