Comunicat privind legea partidelor politice

4 Aprilie 2016

Întrucât Constituția României garantează pluripartitismul politic , fapt consfintit de (Art.152) din Constituția Romaniei si „Legea partidelor politice” (Legea nr. 14/2003, republicata la 10 iunie 2015) permite înființarea de partide politice locale (Art.4 punctul 1), care evident că au sediile în alte localități decât Municipiul București,

1. Cerem parlamentului Romaniei modificarea Legii nr. 14/2003, republicata la 10 iunie 2015 si în consecință și eliminarea monopolului atribuit Tribunalului Municipiului București (Art.18 punctul 1) atât în privința înființării partidelor politice cât și a funcționării lor ulterioare.

2.Cerem clarificarea , simplificarea birocratiei si eliminarea taxelor in cauzele in care un partid deja infiintat este nevoit sa se adreseze Tribunalului Bucuresti. Altfel, considerăm că „justiția” interferează în „viața politică” și în dreptul constituțional al cetățenilor de a se „asocia” punand bariere birocratice si poveri fiscale unei entitati non-profit.

Concret rolul justitiei trebuie sa fie pur formal in chestiuni de genul

a. Schimbari in structurile de conducere;
b. Notificari privind Adunarea Generala;
c. Candidati propusi la alegeri locale sau Parlamentare;

Statul este obligat să facă toate diligențele necesare pentru a asigura fluența vieții politice, nu cetățenii, care uzează de dreptul lor de asociere, constituțional.Nu este normal ca cetatenii romani să fie obligați să își dedice majoritatea timpului, birocrației generate de centralizarea excesivă în loc să se dedice scopului pentru care ei s-au asociat.

3.Cerem de asemenea eliminarea din legea partidelor politice a prevederii prin care partidele politice sunt desființate (Art.46 punctul 1 litera b) dacă nu partipă la 2 cicluri de alegeri consecutive. În cel mai rău caz ar trebui să aibă un termen fix, de exemplu, dacă nu participă in alegeri în decurs de 5 ani. Altfel, un partid care se înființează înainte de alegeri este discriminat față de altul ce se înființează după alegeri, acesta din urma având 4 ani la dispoziție să se pregatească.

Simpla motivatie a acestei cereri este ca partidele politice nu au doar scopul de a participa în alegeri. Dupa cum prevede chiar legea partidelor, la Art.2, acestea au și rolul de a educa cetățenii, de a contribui și în multe alte aspecte ale vieții politice, nu doar de a desemna niște reprezentanți în pripă pentru a nu fi desființate.

Asa cum spune si Art. 2. – Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii.

4. Cerem deasemenea eliminarea obligației de a da „anunțuri” în ziare naționale de „mare tiraj” (Art.18 punctul 3) este un non sens. Nu mai există la ora asta în România „presă scrisă” de „mare tiraj”. Există presă online cu „tiraje”, net superioare.
Eventual statul ar putea să aibă un astfel de site dedicat anunțurilor pe care tot el le impune. Astfel, oricine este interesat de asemenea anunțuri și notificări să știe exact unde să caute.

Concluzii generale

1.Este de neacceptat ca din cauza a tot felul de reglemetări iraționale, a birocrației excesive, a taxelor mari impuse pentru orice „modificări statutare” oamenii să fie îndepărtați de partide, să ajungă să le creadă nocive, când, în fapt ele ar trebui să fie stimulente pentru cetățeni de a se implica în „viața politică”.

2.Partidele au rolul de a facilita participarea cetățenilor în „politică” și considerăm orice obsatcol birocratic sau povară fiscală nejustificată o barieră împotriva unor drepturi cetățenești garantate de Constituția Romaniei.

Comentarii

Acest articol a fost publicat în Comunicate. Salvează legătura permanentă.